Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2018

Gösterim: 4375

Yetki, Görev ve Sorumluluklarımız

Üniversitenin kendi mülkiyetine, maliye hazinesine ve diğer mülkiyetlere kayıtlı arsa ve arazileri üzerinde, eğitim-öğretim, kültür ve spor hizmetlerinin yürütülebilmesi ile temel ihtiyaçların (sağlık, beslenme, barınma) giderilmesi için her türlü bina, tesis ve fiziki mekânları yapmak veya yapılmasını sağlamaya yönelik Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumluluk şöyledir;

Yatırım programlarının hazırlanması,

Mevcut olan kapalı ve açık alanlara ilaveten ihtiyaçlar doğrultusunda, açık spor tesisleri dahil yeni bina ve bloklar yapılması,

Mevcut bina ve tesislerin tadilatı ile büyük ve küçük onarımlarının yapılması,

Statik açıdan gerekli görülen binalarda depreme ve düşey yüklere karşı güçlendirmeye yönelik imalatlar yapılması,

Isıtma, soğutma ve havalandırma, temiz ve pis su, elektrik enerjisi ile kablolu veya kablosuz haberleşme sistemleri, kameralı güvenlik sistemleri gibi temel altyapı hizmetlerinin ifasına yönelik  tesis, santral ve tesisatların yapılması, yenilenmesi, işletilmesi, periyodik bakım ve onarımlarının yapılması ve arızaların giderilmesi,

Kampus içi ana ve ara bağlantı yolları, tören alanları ile kaldırımlar dahil çevre düzenlemesinin  yapılması,

Tadilat ve ıslah imar planlarına uygun bir şekilde kamulaştırma işlemlerinin yapılması,

Yapım, tadilat ve büyük onarım ile altyapı tesis ve tesisatlarının ikmaline yönelik mimari, statik, mekanik ve elektrik projelerinin hazırlanması,

Plan ve projelerine uygun bir şekilde ihale işlemlerinin yapılması, uygulama çalışmalarının yerinde bire bir izlenmesi ve denetlenmesi, geçici işgal, geçici kabul ve kesin kabul işlemlerinin komisyonlar marifetiyle gerçekleştirilmesi,

Başkanlık bünyesinde çalışan tüm personelin mesleki gelişmeleri, yeni teknolojileri takip edebilmeleri, bilgi ve tecrübelerinin artırılması amacı ile yurt içi ve yurt dışı mesleki eğitim, seminer, fuar, kongre ve sempozyum gibi etkinliklere katılmalarının veya görevlendirilmelerinin sağlanmasıdır.