Tarihçe

        Balıkesir Üniversitesi Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3 Temmuz 1993 tarih ve 3897 sayılı yasayla kurulmuştur. 18 Ekim 1993 tarihinde İktisat ve İşletme bölümleriyle eğitim-öğretime başlayan Fakültemiz ilk mezunlarını 1997 yılında vermiştir. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 17. Dönem mezunlarını verecek olan Fakültemiz 1998-1999 eğitim-öğretim yılında Balıkesir Üniversitesi bünyesinde bir ilke imza atarak hazırlık sınıfı programını İktisat ve İşletme bölümlerinde uygulamaya koymuştur. Hazırlık sınıfı eğitimi tüm bölümlerde uygulanır duruma getirilmiştir.

        Fakülte İktisat, İşletme, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslar arası İlişkiler, Ekonometri ve Çalışma Ekonomisi olmak üzere yedi bölümden oluşmaktadır.Bu bölümlerden İktisat, İşletme, Maliye, Uluslar arası İlişkiler bölümlerinde  normal öğretim ve ikinci öğretim yapılırken Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Ekonometri bölümünde normal öğretim yapılmaktadır.  Lisans eğitimi, zorunlu ingilizce hazırlık eğitimi dahil beş yıldır. Fakültemizin bütün bölümlerinde kredili sistemle eğitim yapılmaktadır.

        Fakültede 4500 öğrenci öğrenim görmekte olup, mezunlarımızın iş alternatiflerinin genişliği ve gerek özel sektörde, gerekse de kamuda geniş iş imkanlarının olması tercih edilmemizin temel nedenlerini oluşturmaktadır. Bakanlıklar, Rekabet Kurumu, BDDK, SPK gibi düzenleyici kuruluşlar, Kamu İktisadi Teşekkülleri, Kamu ve Özel Sektör Bankaları, Üniversiteler, Özel Sektör Kuruluşları, Meslek Kuruluşları (Esnaf ve Sanatkarlar Odaları birlikleri, Kooperatif Birlikleri, Sendikalar, Sanayi ve Ticaret Odaları, Borsalar, aracı Kurumlar vb) ve uluslar arası kuruluşlarda uzman ve uzman yardımcısı, müfettiş ve müfettiş yardımcısı, orta ve üst düzey yönetici, araştırmacı vb pozisyonlar mezunlarımızın çalışabilecekleri meslek alanlarıdır.

        Fakültemiz 2009 yılında etki puanı faktörü açısından Türkiye 8.’si olma gururunu yakalamıştır. Halen kadromuzda 9 Profesör, 9 Doçent, 13 Yardımcı Doçent, 3 Doktoralı 10 Araştırma Görevlisi hizmet vermektedir. 2008 yılında yeni binasına taşınan Fakültemiz 23000 metrekare kapalı alana sahip binasında eğitim-öğretimini sürdürmektedir. Mezunlarımızın iş bulma oranı yaklaşık %90 olup, üst düzey yöneticilik görevi yapan birçok mezunumuz mevcuttur. Fakültemizde Erasmus ve Farabi öğrenci değişim programı başarı ile uygulanmaktadır.