Üniversitemiz İki Yeni Fakülte ve Bir Meslek Yüksekokulu İle Daha da Güçlendi

 

3 Temmuz 2017 tarihi itibariyle üniversitemizde bulunan akademik birimlere yenileri eklendi. 13/3/2017 tarihinde Bakanlar Kurulu’nca 2017/10332 Sayılı Kararname ile üniversitemizde “Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi” ve “İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi” kurulmasına karar verilmiştir. Ayrıca, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun kuruluşu da YÖK tarafından onaylanmıştır.
 

 

 
Bu karar ile birlikte üniversitemizin fakülte sayısı yediye ulaşmıştır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Ziraat Fakültesi ile birlikte beş olan fakülte sayısı “Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi” ve “İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi”nin eklenmesi ile yedi sayısına ulaşmıştır.
 

 

 
Üniversitemizin dört olan Meslek Yüksekokulu sayısı da beşe çıkmıştır. Bandırma MYO, Gönen MYO, Manyas MYO ve Erdek MYO ile birlikte dört olan Meslek Yüksekokulu sayısı da “Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu”nun kuruluşu ile beşe çıkmıştır.
 

 

Mevcut akademik birimlere ilave olarak, üniversitemiz, büyüme hedefleri doğrultusunda, planlamış olduğu yeni fakülte ve meslek yüksekokulları ile yeni bölüm ve programların açılması için gerekli çalışmaları sürdürmektedir.
 

 

 
Bu kapsamda, Hukuk Fakültesi ve Tıp Fakültesi’nin kurulumu için YÖK’e gerekli başvurular yapılmıştır. Bu başvuruların yanısıra, Spor Bilimleri Fakültesi ve Akıllı Ulaştırma Sistemleri Araştırma ve Uygulama Merkezi için hazırlık çalışmaları tamamlanmış olup, başvuru dosyaları önümüzdeki hafta içerisinde YÖK’e sunulacaktır. Güzel Sanatlar Fakültesi ve çeşitli Araştırma ve Uygulama Merkezleri için de başvuru hazırlığı devam etmektedir.